Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Aktivni smo v prehrambeno predelovalni industriji. Trgujemo z vsemi vrstami proizvodov, ki nastanejo pri termični obdelavi klavničnih odpadkov. Organiziramo transport in sežig stranskih proizvodov kategorije 1 in 2. Nudimo tudi vse vrste organskih gnojil.

Trgujemo v skladu s predpisi veljavnimi v EU in smo v enotni evropski evidenci TRACES registrirani pod stevilko SI B07-29-04.

Živalski proteini, kategorija 3