Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Oprema

laminarne komore
izolatorji
zaščita pred sevanji
osebna zaščita pred sevanji

Elektronska tehnika

injektorji za distribucijo radio izotopov
dozni kalibratorji
merilna oprema
merilci gama žarkov

Radioaktivni viri sevanja

  • Zaprti viri
  • Odprti viri
  • Standardni viri za kalibracijo
  • Viri za SPECT in PET studije